04.04.2018

Polarmit tarkastaa Rovakaira Oy:n keskijänniteverkon helikopterilla

Lennoilla suoritetaan koko 20kV:n ilmajohtoverkon kuntotarkastukset Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä.

 

Tarkastukset toteutetaan yhteistyössä GridJet Oy:n kanssa ja ne valmistuvat huhtikuun puoleen väliin mennessä.

19.03.2018

GridJet ja Polarmit tarjoavat yhdessä asiakkailleen sähköverkkojen lentotarkastuksia

GridJet tuottaa lennot ja Polarmit vastaa puolestaan Mitello-järjestelmän avulla tarkastusdatan keräämisestä sekä toimittamisesta asiakkaalle. Käytännössä tarkastusten avulla pyritään paikantamaan sähkön jakelu- tai siirtoverkkojen vikoja.

- Yhdessä voimme tarjota lentotarkastukset kokonaispalveluna. Se vapauttaa asiakkaan resursseja muuhun työhön ja lopputuloksena asiakas saa selkeän sekä helppolukuisen raportin sähköverkon kunnosta, kertoo GridJetin yrittäjä Pekka Ristolainen.

- Jos verkosta löytyy lennon aikana jokin välittömiä kunnossapitotoimenpiteitä vaativa vika, niin tieto tästä viasta ja sen sijainnista voidaan välittää asiakkaalle heti havaintohetkellä. Tämä vähentää hallitsemattomien sähkökatkojen määrää, Ristolainen painottaa.

18.10.2017

Tornionlaakson Sähköllä Mitello mittariverkon ylläpidon työkaluna

Tornionlaakson Sähköllä on käytössään Polarmitin Mitello-palvelu, jonka avulla yhtiön on mahdollista muun muassa tarkkailla koko jakeluverkkoaan ja sen eri osia. Tämä uusi ominaisuus helpottaa esimerkiksi vikatilanteiden hoitoa ja mahdollisten isompien häiriöiden havaitsemista.

 

– Kaikki komponentit ovat näkyvissä alkulähteestä aina asiakkaan mittarille asti. Odotamme, että se helpottaa niiden asentajien työtä, jotka painivat vika-asioiden kanssa, kertoo Tornionlaakson Sähköllä käyttöinsinöörinä toimiva Jouni Koskenniemi.

 

– Yksi Mitellon tärkeimmistä ominaisuuksista on mielestäni uuteen ja vanhaan radiotekniikkaan perustuvan mittariverkon ylläpitäminen. Mitellon avulla asentaja voi tarkistaa, minkä verkon alueella korjauksen tai uuden kohteen mittari on. Näin uuden tekniikan verkon ylösajo ja vanhan tekniikan verkon alasajo tapahtuvat hallitusti, Koskenniemi kiteyttää.