Ajankohtaista

07.05.2021

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY: "TEHOKASTA, TARKKAA JA AMMATTITAITOISTA"

Pyysimme asiakkailtamme palautetta tarkastuspalveluistamme ja siitä, miksi he päätyivät tarkastuksen teettämiseen. Kolme neljästä Polarmitin asiakkaasta teettää tarkastuksen, koska he ovat tunnistaneet mittauksen epävarmuustekijät ja haluavat varmistua mittausten oikeellisuudesta. Osalla tarkastukseen ryhdytään yrityksen oman laatujärjestelmän perusteella tai asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä.

 

Polarmitin tarkastuspalvelut saavat asiakkailta kiitosta selkeydestä ja ammattitaitoisuudesta sekä siitä, että ne vastaavat asiakkaan konkreettisiin tarpeisiin. Havainnot ja löydettyjen virheiden määrä vastasivat pääasiassa asiakkaiden odotuksia, mutta tarkastukset tuottivat kuitenkin arvokasta tietoa. Kuten eräs asiakas totesi: "mittausvirheitä oli vähemmän kuin odotin, mutta pikkuvirheitä enemmän kuin odotin."

 

Tarkastuspalvelut todettiin kaiken kaikkiaan erittäin tarpeellisiksi ja neljä viidestä tietää varmuudella, että tarkastustoimintaa tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa. Muilla päätöstä jatkosta ei ole vielä tehty, mutta asia on harkinnassa.

 

Asiakkaamme suosittelevat meitä myös kollegoille (NPS 91) ja tämä on meille tärkeä viesti. Kiitos hyvästä yhteistyöstä asiakkaillemme. Tästä on hyvä jatkaa.

 

29.04.2021

MIELENRAUHAA ENERGIANMITTAUSLAITTEISTON TARKASTUKSELLA

Kuopion Sähköverkko Oy on käyttänyt Polarmitin energianmittauksen tarkastuspalveluja suurimpien sähkönkäyttäjien laskutusmittaustarkkuuden varmistamiseksi. Lisäksi muutamien pienasiakkaiden pyynnöstä on tehty vastaavia tarkastuksia. Aiemmin energianmittauksen tarkastukset on heillä tehty omin voimin, mutta kollegojen suositusten perusteella he päätyivät teettämään tarkastukset Polarmitilla. Ulkopuolinen tarkastuksen tekijänä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, johon myös Kuopion Sähköverkon asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Tarkastuksen avulla löytyneitä virheitä on ollut mutkatonta käsitellä asiakkaiden kanssa, kun tätä koskeva tieto on ulkopuolisen tuottamaa.

 

Harri Korhonen Kuopion Sähköverkko Oy:sta toteaa, että energianmittauksen tarkastuksen avulla he saivat tarvitsemansa tiedon energianmittauksen toimivuudesta ja mahdollisista virheistä. Yllätyksenä tuli se, kuinka nopeasti tarkastuspalvelu maksoi itsensä takaisin. Jatkossa he aikovat tarkastuttaa valitut kohteet säännöllisesti. Lisäksi he aikovat tarkastuttaa myös kaikki uudiskohteet, jotta mahdollisiin energianmittauksen virheisiin pystytään tarttumaan heti. Harri Korhonen suosittelee Polarmitin palveluja lämpimästi varmistamaan oman ja asiakkaiden mielenrauhan.

 

12.05.2020

POLARMIT TARKASTAA CARUNAN MITTAREITA KENTÄLLÄ

Polarmit on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Carunan kanssa ja tarkastanut Carunan sähköverkkoon asennettujen sähkömittareiden kuntoa ja toimivuutta.

 

Mittaritarkastuksia tehdään Carunan jakelu- ja alueverkossa (0,4 ja 20 kV) epäsuorille sähkömittareille. Carunalla on noin 17 000 epäsuoraa sähkömittaria ja vuonna 2020 tarkastuksia tehdään noin 500. Mittaritarkastuksista on tehty viiden vuoden suunnitelma ja tarkastuksen järjestys on valittu vuosikulutuksen mukaan suurimmasta alkaen.

 

Lisätietoja Caruna Oy / Lars Blomkvist.

26.03.2020

ROVAKAIRA OY:N KESKIJÄNNITEVERKON TARKASTUS HELIKOPTERILLA

Polarmit tekee kevään aikana tehdään keskijännitejohtojen kuntotarkastusta helikopterilla koko Rovakairan verkkoalueella. Tarkoitus on selvittää talven jäljiltä aiheutuneita vaurioita ja raivaustarpeita. Ennakoivilla korjaustoimilla parannetaan sähkönsiirron toimintavarmuutta.

 

Tämän kevään helikopterilennot alkavat 26.3. ja kestävät noin kuukauden. Polarmit toteuttaa tarkastukset yhteistyössä GridJet Oy:n kanssa.

 

 

30.09.2019

FINGRID JA POLARMIT SOPIVAT ENERGIAMITTAUKSIEN KUNNOSSAPIDOSTA

Polarmit on tehnyt kunnossapitosopimuksen Fingrid Oyj:n kanssa.

 

Sopimukseen kuuluu kantaverkon sähköenergiamittausten tarkastus- ja kunnossapitotyöt Lounais-Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kunnossapitokohteet ovat 20 - 400 kV jännitetasoilla, ja ne sijaitsevat Fingridin ja kantaverkkoon liittyneiden asiakkaiden sähköasemilla ja voimalaitoksilla. Palvelusopimus kattaa vuodet 2020 – 2022 ja näiden lisäksi sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.