Ajankohtaista

21.10.2013

LANDIS+GYR TOIMITTAA TARKKUUSMITTAREITA HELEN SÄHKÖVERKKO OY:LLE

Osana etäluentaratkaisun kokonaistoimitusta Landis+Gyr Oy vastaa lähes tuhannen virta- ja jännitemuuntajaliitäntäisen etäluettavan mittarin toimittamisesta ja asennuksesta Helen Sähköverkko Oy:lle. Mittarit liitetään Landis+Gyrin etäluennan palvelujärjestelmään.


Polarmit Oy toimii hankkeessa asennuskumppanina vastaten mittareiden asennuksesta.

06.09.2013

MITTARIASENTAJIEN KOULUTUSTA

Polarmit toteuttaa verkkoyhtiöiden mittariasentajille koulutusta. Koulutuksessa perehdytään mm. energianmittauslaitteistojen suunnitteluun ja asennuksiin ja tarkastuksiin.


Koulutus voidaan räätälöidä mittaustoimintaan osallistuville henkilöille, kuten suunnittelijoille, työnjohdolle ja mittariasentajille. Koulutuksen aiheita ovat mm. suunnitteluohje, virtamuuntajan taakan käsite, mittausvirheeseen vaikuttavat tekijät ja mittauksen tarkastaminen.

 

Koulutuksessa käytetään mittauskeskusta ja tehonsyöttölaitetta, joiden avulla voidaan tehdä käytännön harjoituksia.


Lisätietoja koulutuksesta:

23.08.2013

VIRTAMUUNTAJAN TARKASTUSLAITE - UUTUUS

BM5A on helppokäyttöinen mittalaite virtamuuntajien tarkastukseen. Se mahdollistaa virtamuuntajien muuntosuhteen ja käyttötaakan tarkastamisen kätevästi käyttöolosuhteissa.


Laite on Suomessa valmistettu ja sen myynnistä ja markkinoinnista vastaa Polarmit Oy. BM5A virtamuuntajan tarkastuslaite tulee myyntiin myöhemmin syksyllä.

03.05.2013

Mitello® KARTTAPALVELU HELPOTTAA ETÄLUETTAVIEN MITTAREIDEN HALLINTAA

Mitello® on Polarmit Oy:n tarjoama paikkatietopalvelu, joka on tarkoitettu etäluettavien energiamittareiden sijaintien ja huoltokohteiden tarkasteluun ja analysointiin.


Se on helposti käyttöönotettavissa, huokea ja riskitön investointi niin pienille kuin suurille verkkoyhtiöille ja palveluntarjoajille.


Mitellon toiminnallisuuksia ovat mm.

  • Kommunikaation topologian visualisointi (MeshNet, PLC)
  • Käyttöpaikkojen mittalaitevalinnan tuki
  • Kommunikaation optimointi
  • Mittalaitteiden elinkaarikustannusten minimointi
  • Kenttätöiden ohjaus

15.11.2010

KSOY VAIHTAA ETÄLUETTAVAT MITTARIT

Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Itä-Uusimaalla ja Päijät-Hämeessä sähköä jakava Kymenlaakson Sähkö Oy vaihtaa kaikki n. 100 000 mittaria etäluettaviksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

 

Tiedonsiirto mittareista tapahtuu langattomasti radio- ja GSM/GPRS –teknologiaa käyttäen.


Mittareiden vaihdon ja etäluentapalvelut toteuttaa Empower Oy. Polarmit Oy toimii hankkeessa Empowerin kumppanina tarjoten mittalaite- ja tietoliikenneyhteyksiin liittyviä asiantuntijapalveluita.