Ajankohtaista

07.04.2008

Keravan Energia panostaa mittaustarkkuuteen

Keravan Energia käynnisti vuonna 2007 hankkeen, jossa tarkastetaan jakeluverkon suurkäyttäjien laskutusmittauslaitteiden kunto ja tarkkuus. Hankkeen tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden sähkölaskutuksen oikeellisuus valvomalla mittauslaitteiston kuntoa. Tarkastusten avulla on pystytty havaitsemaan pääasiassa vuosituhannen vaihteessa hankittujen ja asennettujen mittalaitteiden nykykunto ja vikaherkkyys. Polarmit Oy toteuttaa hankkeen kannettavaa kenttämittauslaitteistoa hyödyntäen. Hankkeen toteutus jatkuu vuonna 2008.

Lisätietoja: Keravan Energia / Sulevi Huikko

 

30.03.2008

Asiakastyytyväisyystutkimuksesta erinomainen palaute

Vuoden vaihteessa toteuttamamme asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset antoivat hyvät arvosanat palveluillemme, niin kentällä kuin suunnittelutyössä. Vastausprosentti otannasta oli luotettava, noin 40 % ja vastaajat olivat monipuolisesti palveluitamme käyttäneitä yrityksiä. Yli 90 % vastanneista haluaa edelleen jatkaa yhteistyötä kanssamme ja kaikki vastaajat pitivät hinnoitteluamme sopivana.


Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita!

 

31.01.2008

Polarmit toteuttamassa Empowerin laiteasennuksia

Empower Oy:n sovittua Fingrid Oyj:n kanssa uuden, entistä laajemman sopimuksen sähköenergiamittaustiedon keruusta, toteutti Polarmit sopimukseen sisältyviä tiedonkeruulaitteiden
asennuksia.

Polarmit oli mukana laiteasennusten suunnittelu- ja asennustöissä Fingridin sähköasemille ympäri Suomea.