Apua sähkömittauksiin

Tälle informatiiviselle sivulle on koottu olennaisia tietoja, joista sähkömittauksissa saattaa olla hyötyä. Alla olevien linkkien avulla löytyy mm. erilaisia standarditietoja, ohjeita ja sääntöjä, piirikaavioita, lomakkeita ja muunlaista hyödyllistä tietoa eri tarpeisiin.

 

 

Mittausohje jakeluverkko (pdf, 23 kt)
Polarmitin laatima suunnitteluohje jakeluverkkojen asiakasmittauksille.

 

Mittausohje sähköasemat 2019 (pdf)
Polarmitin laatima suunnitteluohje teollisuuden ja sähköasemien mittauksille.

 

Tuntimittaussuositus 2016 (pdf)
Suomessa ei ole virallisia määräyksiä energianmittauksen teknisen toteutuksen tarkkuuden suhteen. Energiateollisuuden Tuntimittauksen periaatteita -suositus on kuitenkin yleisesti käytetty ohje mittausjärjestelyjä suunniteltaessa.

 

Tällä suosituksella annetaan ohjeita sähkömarkkinalainsäädännön vaatiman tuntimittauksen toteutukselle. Suosituksessa on käyty läpi lainsäädännöstä tulevia vaatimuksia, sekä annettu tarkempia ohjeita ja suosituksia tuntimittauksen toteutuksesta ja tuntitietojen käsittelystä sekä välityksestä. Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää toimialan käytäntöjä tuntimittauksen ja tuntitietojen välityksen suhteen. Laitteistojen ja järjestelmien ominaisuuksia koskevat suositukset tulisi ottaa huomioon, kun laitteita ja järjestelmiä hankitaan tai päivitetään seuraavan kerran.

 

Tämä suositus koskee pääsääntöisesti jakeluverkkoa, ellei toisin ole mainittu. 

Tämä suositus on päivitetty versio vuonna 2010 julkaistusta ensimmäisestä Tuntimittauksen periaatteita -suosituksesta.

 

Taakkalaskuri

Tämän laskurin avulla voit valita johdotuksiin sopivat virtamuuuntajat, tai laskea täyttyykö
taakkavaatimus suunnitelluilla johdotuksilla ja virtamuuntajilla.