POLARMITIN TEKEMÄT MITTAUSLAITTEISTOJEN TARKASTUKSET TUOTTAVAT OIKEUDENMUKAISET SÄHKÖLASKUT

 

 

Naantalin Energian verkostopäällikkö Jarno Ala-Kokon mukaan Polarmitin energiamittauslaitteistojen tarkastuksissa tärkeintä on epävarmuuksien poistaminen. Ennen kaikkea mittauslaitteiden tarkastukset tuovat oikeudenmukaisen mittaustuloksen sähkönkulutuksessa.

 

Naantalin Energialla on 52 neliökilometrin toiminta-alueellaan noin 6 000 asiakaista. Alkusyksynä Polarmit alkoi tehdä Naantalin Energian 300 suurimman asiakkaan sähkömittauslaitteistojen tarkastusmittauksia. Verkostopäällikkö Jarno Ala-Kokko on ollut yhteistyöhön tyytyväinen.

 

- Polarmit on tehnyt juuri sen, mitä on sovittu. Tällä hetkellä on tarkastettu 200 asiakkaan mittauslaitteistot. Polarmit on tarkastanut mm. itse mittarin, mittauskytkennät, mittausvirtapiirit, muuntajakertoimet, mittamuuntajat ja niiden taakat, ja vääriä mittaustuloksia on muutama löytynyt, lähes 20 vuotta Naantalin Energialla työskennellyt Ala-Kokko kertoo.

 

 

Polarmit havaitsee virheet - ja korjaa ne 

 

Naantalin Energia halusi lähtökohtaisesti tarkastaa, että heidän asiakkaidensa virtamuuntajamittarit ja niihin liittyvät laitteistot ovat varmasti kunnossa. Ala-Kokko kertoo, että väärät mittaustulokset voivat johtua monista eri tekijöistä. Suurin syy on kuitenkin ollut se vanha tuttu –- inhimillinen erehdys.

 

- Asennusvirheitä on löytynyt sekä mittareille asetettuja kerroinvirheitä. On myös löytynyt yksi laitevirhe eli kohteessa oli virheellisesti merkityt virtamuuntajat. Lisäksi yhdestä virtamuuntajasta oli johto irronnut. Polarmit raportoi meille virheet saman tien, jos kohteessa on ollut jotain vialla, Ala-Kokko selvittää.

 

Lisäksi Polarmit hoitaa tarvittavat korjaukset paikan päällä, mikä on ollut Ala-Kokon mielestä suuri etu.

 

- Yhteistyö on ollut meille helppoa ja jouhevaa, eikä meidän ole tarvinnut erikseen lähteä korjaamaan virheitä. Lisäksi Polarmit pystyy tarvittaessa tekemään tarkastukset täysin omatoimisesti ja hyvin suunnitellusti, Ala-Kokko kiittelee.

 

 

Polarmitin tarkastuksilla eroon epävarmuuksista

 

Mahdolliset virheet johtavat joko liian pieneen tai liian suureen laskutukseen. Kaikkien kannalta oikeudenmukaista kuitenkin on, että mittaustulokset ovat oikein. Polarmitin palvelun käyttämisellä onkin ollut taloudellisia vaikutuksia.

 

- Virheitä on löytynyt sen verran, että niiden löytymisen myötä palvelu on maksanut itsensä meille takaisin, sanoo Ala-Kokko.

 

Taloudellinen hyöty voi myös kääntyä tarkastuksissa asiakkaan suuntaan.

 

- Tarkastukset poistavat epävarmuudet. Palvelun suurin hyöty on se, että mittaus on oikein. Se on silloin oikeudenmukaista kaikkia kohtaan.

 

 

Polarmit on joustava edelläkävijä

 

Ala-Kokko kertoo luottavansa nimenomaan mittareiden tarkastuksiin erikoistuneeseen Polarmitiin.

 

- Koska tämä on nimenomaan Polarmitin erityisalaa, tiesimme heidän olevan varmasti perehtyneitä asiaan ja osaavan homman. He ovat tarkastusten edelläkävijöitä ja heillä on edistyksellisiä ratkaisuja ja työkaluja sekä huippuammattilaiset. Lisäksi luottamusta lisää se, kun energiayhtiön asiakkaiden mittaukset tekee kolmas osapuoli.

 

 

Takaisin energiamittausten tarkistusten sivulle