KOULUTUSPALVELUT

Polarmit toteuttaa verkkoyhtiöiden mittariasentajille koulutusta. Koulutuksessa perehdytään mm. energianmittauslaitteistojen suunnitteluun ja asennuksiin ja tarkastuksiin. 

 

Koulutus voidaan räätälöidä mittaustoimintaan osallistuville henkilöille,kuten suunnittelijoille, työnjohdolle ja mittariasentajille. Koulutuksen aiheita ovat mm. suunnitteluohje, virtamuuntajan taakan käsite, mittausvirheeseen vaikuttavat tekijät ja mittauksen tarkastaminen.

 

Koulutuksessa käytetään mittauskeskusta ja tehonsyöttölaitetta, joiden avulla voidaan tehdä käytännön harjoituksia. Lisätietoja koulutuksesta: janne.peltonen@polarmit.fi