Mittauslaitteiston tarkkuuden tarkistus

Sähköenergian mittauslaitteistojen kunnon seuranta ja niiden mittaustarkkuus ovat olennainen osa sähkönkulutuksen seurannassa. Virheet heijastuvat väistämättä sähkön laskutukseen, ja pitkäaikainen mittalaitteiston tarkistamisen laiminlyönti voi aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.

 

Tarkistus kannattaa

Energiamittauslaitteistoissa saattaa olla erilaisia virhetekijöitä muillakin osa-alueilla kuin itse mittauslaitteistossa. Vikoja voi löytyä vaikkapa kytkennöistä, liittimistä tai mittamuuntajista. Polarmitin mittauspalvelun avulla tämäntyyppiset virheet voidaan välttää.Tarkastusprotokolla on aina määrämuotoinen ja tulokset vertailtavissa kun mittaustarkistus tehdään säännöllisesti. Tarkastus on koko mittausketjun laadun varmistusta aina mittamuuntajilta mittausjärjestelmän kertoimiin.

 

Kenttämittaus on varma vaihtoehto

Varmin, helpoin ja tarkin mittaustulos saavutetaan tarkastamalla mittauslaitteisto käyttöolosuhteissa, kenttämittauksena. Käytössä olevat kannettavat ja erittäin tarkat mittauslaitteistot sekä ammattitaitoinen mittaaja hoitavat mittauksen paikanpäällä. Tarkastuslaite kytketään mitattavaan laitteistoon, eikä sähkökatkoja tarvita. Kenttätarkastus antaa myös tietoa kohteen sähkönkäytön luonteesta ( esim. loisteho, yliaallot jne.)

 

Raportista tarkkaa tietoa

Energiatarkastuksen lopputuloksena saadaan kattava mittausraportti, josta voidaan todeta mittauslaitteiston tarkkuus, kattavuus ja kunto. Jos mittauslaitteistosta löytyy vikoja tai virheitä, niihin voidaan heti puuttua. Kaikkein olennaisin asia on kuitenkin se energian laskutus on tarkistuksen jälkeen täsmällinen.

 

 

Asiakaskokemuksia

Case Naantalin Energia

Polarmitin tekemät mittauslaitteistojen tarkastukset tuottavat oikeudenmukaiset sähkölaskut