Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Polarmit Oy

Kaukovainionkatu 36, 90140 Oulu

044 - 3252323

info@polarmit.fi


Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa:

Jukka Heikinheimo


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • asiakassuhteen hoitoon liittyviin toimiin, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun asiakassuhteen johdosta ja toimeksiantosopimuksen täyttämiseen;
  • asiakashankintaan, myyntiin ja markkinointiin, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun suoramarkkinoinnin johdosta; ja
  • yhteydenpitoon yhteyshenkilön kanssa mahdollisessa vikatilanteessa esimerkiksi varmistaakseen pääsyn työkohteeseen, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun asiakassuhteen johdosta tai toimeksiantosopimuksen täyttämiseen.


3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme asiakassuhteeseen liittyviä tietoja kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajayritys, asema yrityksessä, laskutustiedot, sekä tiedot koskien asiakassuhteeseen liittyvää viestintää. Käsittelemme myös mahdollisia suostumuksia ja kieltoja liittyen erityyppisiin henkilötietojen käsittelytarkoituksiin.

 

Lisäksi käsittelemme verkkosivujemme käyttöä koskevia tietoja, kuten ruudun resoluutio, selaintyyppi ja versio sekä käyttämäsi geografinen sijainti IP-osoitteen perusteella. Verkkosivujen keräämä tieto ei yksilöi tiettyä käyttäjää. Käytössämme oleva Google Analytics asettaa evästeitä anonyymin seurantatiedon keräämiseksi.

 

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä eli sivustomme tallentaa päätelaitteellesi pieniä tekstitiedostoja. Käyttämämme evästeet mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden, auttavat mittaamaan verkkosivujemme käyttöä ja suorituskykyä sekä kehittämään sivustoamme edelleen.


4. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet ja päivittäminen

Keräämme pääosan sinua koskevista tiedoistamme suoraan sinulta itseltäsi tai viestinnästämme sinun kanssasi, kun käytät tarjoamiamme palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös silloin kun otat meihin sähköpostitse yhteyttä. Lisäksi keräämme henkilötietoja julkisista lähteistä kuten yritysten verkkosivuilta toteutettavan tiedonhankintamme kautta. Saamme henkilötietoja myös verkkosivuillamme vierailusta ja verkkoseurannan avulla.


5. Henkilötietojen vastaanottajat, siirto Euroopan Unionin tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä asioissa. Voimme siirtää henkilötietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten palveluiden tarjoajat).

 

Lähtökohtaisesti emme siirrä tai luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat työkaluja verkkosivuillemme, saattavat kuitenkin sijaita myös EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi Google Analytics. Tietosuojan riittävä taso varmistetaan soveltamalla siirtoon tietosuojasäännösten mukaisia suojatoimia.


6. Tietojen säilytysaika

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti asiakassuhteen ajan. Asiakkaan tai potentiaalisten asiakkaiden tietojen säilyttäminen myynti- ja markkinointitarkoituksiin arvioidaan säännöllisin väliajoin, ja samassa yhteydessä tarkastetaan myös tietojen oikeellisuus. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan tietojen tarkastamisen yhteydessä, tai kun se muutoin katsotaan tarpeelliseksi.


7. Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä tietosuojasäännösten mukaiset oikeudet koskien henkilötietojesi käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kohtuullisin väliajoin pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on lisäksi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan ilman aiheetonta viivytystä itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tietyin edellytyksin rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle, saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä sekä oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Mikäli katsot, että rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietojasi soveltuvien tietosuojalakien vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.


8. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 17.2.2019. Seuraamme soveltuvan lainsäädännön kehitystä ja pidätämme oikeuden päivittää tätä selostetta. Seloste on saatavilla aina verkkosivuiltamme.

 

Lataa tietosuojaseloste PDF-muodossa »